چاپ تی شرت برو...پس چرا معطلی؟!؟!؟!(دردنوشته) - دلنوشته های یه عاشق!
سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته های یه عاشق!

برو...پس چرا معطلی؟!؟!؟!(دردنوشته)

میخوای بری...؟!

بهونه میخوای...؟!

منبهونه میدم دستت...!!

برو...

هر کس پرسید،

بگو

لجباز بود،همیشه سرسختانه عاشقم بود...

بگو همه جافریاد میزدکه فقط منو میخواد...!

بگو دروغ میگفت که هیچ وقت ناراحتش نکردم...!

بگو بی احساسبود،به همه اخم ها و توهینام فقط با لبخند جواب میداد...

بگو سنگ دل بود،نمیذاشت جز من کسی توی قلبش خونه داشته باشه...

بگو پررو بود،هر چقدر هم که از دستم شاکی میشد ،بازم بهم محبت میکرد...!

برو...

این همه دلیل ...پس چرا معطلی؟!؟!؟

برو دیگه...

love


عاشق نویس1:توی این روزای عزیز و زیبا ،این روزایی که دل ها خیلی به خدا نزدیک تره،برای آرامش این قلب عاشق دعا کنید...

عاشق نویس2:از دست دادن یه عزیز خیلی سخته....مخصوصا اگر پدربزگ باشه:(...برای شادی  و آرامش روحش  صلوات بفرستید(ممنون)


[ سه شنبه 92/5/1 ] [ 1:1 صبح ] [ عاشق تنها ] [ نظر ]